Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 9. Quan sát hình 5 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh mô tả sự kiện lịch sử nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 5 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh mô tả sự kiện lịch sử nào? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

- Bức tranh mô tả sự kiện: Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1 - 10 - 1949).

Ý nghĩa:

- Đối với Trung Quốc:

+ Kết thúc 100 năm bị đế quốc nô dịch thống trị.

+ Kết thúc hàng nghìn năm tồn tại của chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

+ Mở ra một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.

- Đối với thế giới:

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa trở hành hệ thống, nối liền từ Âu sang Á.

+ Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4. Các nước châu Á
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài