Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 9. Nét nổi bật về tình hình chính trị của châu Á sau năm 1945

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu ngắn gọn những nét nổi bật về tình hình chính trị của châu Á sau năm 1945.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình chung

Lời giải chi tiết

Những nét nổi bật về tình hình chính trị của châu Á sau năm 1945:

- Sau 1945, cao trào giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ ở châu Á. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành độc lập.

- Suốt nửa sau thế kỉ XX, các nước châu Á lại trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.

- Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man.

- Trong những thập niên gần đây, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Thái Lan,...

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4. Các nước châu Á
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài