Bài 2 trang 57 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 11. Điền thời gian vào bảng sau về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô

Quảng cáo

Đề bài

Điền thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung lịch sử về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941.

Thời gian

Nội dung sự kiện

 

Thời kì thực hiện Chính sách kinh tế mới của Lê-nin.

 

Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

 

Lê-nin từ trần.

 

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

 

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai.

 

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lán thứ ba.

 

Phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhản dân Liên xô phải bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 3/1921

Thời kì thực hiện Chính sách kinh tế mới của Lê-nin.

Tháng 12/1922

Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

1924

Lê-nin từ trần.

1928-1932

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

1933-1937

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai.

1937-1941

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba.

1937

Phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhản dân Liên Xô phải bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 58 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 58 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung Chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng

 • Bài 4 trang 58 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 58 sách bài tập Lịch sử 11. Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện chủ trương, biện pháp gì

 • Bài 5 trang 59 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 59 sách bài tập Lịch sử 11. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941

 • Bài 6 trang 60 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 60 sách bài tập Lịch sử 11. Nét chính về quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1922 - 1933

 • Bài 1 trang 56 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 56 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close