Bài 2 trang 54 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 54 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

☐ Lịch sử loài người bắt đầu từ khi Người tinh khôn xuất hiện

☐ Con người xuất hiện cách đây khoảng 1 triệu năm.

☐ Tổ chức đầu tiên của loài người là "bầy người nguyên thuỷ".

☐ Vua là người có quyền lực tối cao ở tất cả các quốc gia thời cổ đại.

☐ Nền dân chủ cổ đại là nền dân chủ nhân dân.

☐ Chế độ phong kiến được hình thành sớm nhất ở Rôma cổ đại.

☐ Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

☐ Một trong những kì quan của thế giới là Vạn lí trường thành ở Trung Quốc      

☐ Ấn Độ là quê hương của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới.

☐ Đông Nam Á là một trong những cái nôi xuất hiện loài người.

☐ Tây Âu thời trung đại được coi là "đêm trường trung cổ".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Xã hội nguyên thủy, mục 2. Xã hội cổ đại và mục 3. Xã hội phong kiến -trung đại

Lời giải chi tiết

S

Lịch sử loài người bắt đầu từ khi Người tinh khôn xuất hiện

S

Con người xuất hiện cách đây khoảng 1 triệu năm.

Đ

Tổ chức đầu tiên của loài người là "bầy người nguyên thuỷ".

S

Vua là người có quyền lực tối cao ở tất cả các quốc gia thời cổ đại.

S

Nền dân chủ cổ đại là nền dân chủ nhân dân.

S

Chế độ phong kiến được hình thành sớm nhất ở Rôma cổ đại.

Đ

Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

Đ

Một trong những kì quan của thế giới là Vạn lí trường thành ở Trung Quốc      

S

Ấn Độ là quê hương của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới.

Đ

Đông Nam Á là một trong những cái nôi xuất hiện loài người.

Đ

Tây Âu thời trung đại được coi là "đêm trường trung cổ".

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 54 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy hoàn thành bảng hệ thống kiến thức sau về xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây.

  • Bài 4 trang 55 SBT sử 10

    Giải bài tâp 4 trang 55 sách bài tập Lịch sử 10. Bảng hệ thống kiến thức về xã hội phong kiến phương Đông và Tây Âu

  • Bài 1 trang 51 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 51 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close