Giải bài 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Cho bảng số liệu sau: 1. Dựa vào bảng 13.1, hãy tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa các điểm A, B, C để điền vào bảng dưới đây: 2. Dựa vào đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của đới khí hậu mà em đã tìm hiểu trong bài 13, hãy cho biết địa điểm nào trong bảng 13.1 thuộc đới khí hậu đó?

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

1. Dựa vào bảng 13.1, hãy tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa các điểm A, B, C để điền vào bảng dưới đây:

2. Dựa vào đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của đới khí hậu mà em đã tìm hiểu trong bài 13, hãy cho biết địa điểm nào trong bảng 13.1 thuộc đới khí hậu đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhiệt độ trung bình năm = Tổng nhiệt độ của 12 tháng trong năm/12.

- Tổng lượng mưa hàng năm = Tổng lượng mưa của 12 tháng.

Lời giải chi tiết

1. Nhiệt độ và lượng mưa các địa điểm A, B, C

2. Đới khí hậu của các địa điểm A, B, C

- Địa điểm A và địa điểm C: Đới khí hậu ôn đới.

- Địa điểm B: Đới khí hậu nhiệt đới.

 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close