Giải bài 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng. 1. Để đo nhiệt độ không khí, người ta để nhiệt kế ở 2. Đới khí hậu nhiệt đới nằm giữa hai vĩ tuyến 3. Đới khí hậu em đã chọn để tìm hiểu trong bài 13 là ... Hãy cho biết tên loại gió thổi thường xuyên trong đới đó. 4. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt đất theo vĩ độ diễn ra như sau: 5. Vòng cực Bắc là vĩ tuyến 6. Địa điểm có tọa độ 10o46'B, 106o40'Đ nằm trong đới khí hậu 7. Hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ chỉ có ở đới khí hậu

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng.

1. Để đo nhiệt độ không khí, người ta để nhiệt kế ở

A. trên mặt sàn, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

B. cách mặt đất 2 mét, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

C. trong bóng râm, cách mặt đất 2 mét.

D. trên mặt sàn, trong bóng râm.

2. Đới khí hậu nhiệt đới nằm giữa hai vĩ tuyến

A. 90oB và 0o.

B. 66o33’B và 23o27’B.

C. 23o27’B và 0o.

D. 23o27’B và 23o27’N.

3. Đới khí hậu em đã chọn để tìm hiểu trong bài 13 là ... Hãy cho biết tên loại gió thổi thường xuyên trong đới đó.

A. Gió Tây ôn đới.

B. Gió Tín phong.

C. Gió Đông cực.

D. Cả 3 loại gió trên.

4. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt đất theo vĩ độ diễn ra như sau:

A. Giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

B. Tăng dần từ Xích đạo về hai cực.

C. Giảm dần từ vĩ độ cao về vĩ độ thấp.

D. Nơi có vĩ độ càng cao thì nhiệt độ càng cao.

5. Vòng cực Bắc là vĩ tuyến

A. 90oB.

B. 66o33’B.

C. 23o27’B.

D. 0o.

6. Địa điểm có tọa độ 10o46'B, 106o40'Đ nằm trong đới khí hậu

A. hàn đới.

B. ôn đới ở nửa cầu Bắc.

C. ôn đới ở nửa cầu Nam.

D. nhiệt đới.

7. Hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ chỉ có ở đới khí hậu

A. hàn đới.

B. ôn đới.

C. nhiệt đới.

D. ôn đới và nhiệt đới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Để đo nhiệt độ không khí, người ta để nhiệt kế ở cách mặt đất 2 mét, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

2. Đới khí hậu nhiệt đới nằm giữa hai vĩ tuyến 23o27’B và 23o27’N.

3. Loại gió thổi trong đới khí hậu

- hàn đới: gió Đông cực.

- ôn đới: gió Tây ôn đới.

- nhiệt đới: gió Tín phong.

4. Nhiệt độ không khí trên bề mặt đất theo vĩ độ giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

5. Vòng cực Bắc là vĩ tuyến 66o33’B.

6. Xác định địa điểm có tọa độ 10o46'B, 106o40'Đ trên bản đồ => Đới khí hậu nhiệt đới.

7. Hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ chỉ có ở đới khí hậu hàn đới.

Lời giải chi tiết

1. B. cách mặt đất 2 mét, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

2. D. 23o27’B và 23o27’N.

3. Đới khí hậu em đã chọn để tìm hiểu trong bài 13 là nhiệt đới. Loại gió thổi thường xuyên trong đới đó là

B. Gió Tín phong.

4. A. Giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

5. B. 66o33’B.

6. D. nhiệt đới.

7. A. hàn đới.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close