Giải bài 2 trang 44 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cô giáo đã biên soạn 10 câu hỏi trắc nghiệm.

Quảng cáo

Đề bài

Cô giáo đã biên soạn 10 câu hỏi trắc nghiệm. Từ 10 câu hỏi này, cô giáo có thể chọn ra 6 câu hỏi và sắp xếp theo thứ tự để tạo nên một đề trắc nghiệm. Cô giáo có thể tạo bao nhiêu đề kiểm tra trắc nghiệm khác nhau?

Lời giải chi tiết

Mỗi đề là 1 cách sắp xếp 6 câu hỏi được chon từ 10 câu hỏi

=> Mỗi đề được tạo ra là một chỉnh hợp chập 6 của 10.

=> Số đề có thể tạo ra là: \(A_{10}^6 = \frac{{10!}}{{4!}} = 151200\) đề.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close