Bài 2 trang 41 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 41 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

 Lịch sử thế giới cận đại phản ánh sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa.

 Lịch sử thế giới cận đại bắt đầu từ cuộc Cách mạng Hà Lan đến khi Chiến tranh thế giới thứnhất kết thúc, trong đó đề cập đến sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế ; sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

 Lịch sử thế giới cận đại kéo dài từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

 Thời kì này được đánh dấu bởi quá trình công nghiệp hóa diễn ra rầm rộ ở châu Âu, đem lại nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học - kĩ thuật, tạo nên những biến động lớn lao trong xã hội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại những kiến thức đã học trong thời kì Lịch sử thế giới cận đại

Lời giải chi tiết

* Câu trả lời đúng là

☒ Lịch sử thế giới cận đại phản ánh sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa. 

☒ Thời kì này được đánh dấu bởi quá trình công nghiệp hoá diễn ra rầm rộ ở châu Âu, đem lại nhiều thành tựu to lớn vế kinh tế, khoa học - kĩ thuật, tạo nên những biến động lớn lao trong xã hội. 

* Câu trả lời sai là:

☒ Lịch sử thế giới cận đại bắt đẩu từ cuộc Cách mạng Hà Lan đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trong đó đế cập đến sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế; sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

☒ Lịch sử thế giới cận đại kéo dài từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 42 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy ghép các sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho phù hợp

 • Bài 4 trang 42 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 42 sách bài tập Lịch sử 11. Điền mốc thời gian phù hợp vào bảng sau và nêu ý nghĩa của các sự kiện

 • Bài 5 trang 43 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 11. Những nét chính về phong trào công nhân quốc tế từ đầu XIX đến đầu XX

 • Bài 6 trang 44 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền những nội dung còn thiếu để hoàn thiện bảng sau

 • Bài 7 trang 45 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 45 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại

Quảng cáo
close