Bài 2 trang 101 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 101 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

☐ Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, Nhà nước luôn quan tâm phát triển sản xuất, chăm lo công tác thuỷ lợi, nên sản xuất nông nghiệp có bước phát triển.

☐ Từ nửa sau thế kỉ XVII, nhờ những biện pháp khuyến khích của Nhà nước, diện tích ruộng đất trong cả nước tăng lên nhanh chóng.

☐ Từ các thế kỉ XVI - XVII, nội thương phát triển rầm rộ, còn ngoại thương bị kìm hãm do chính sách đóng cửa của Nhà nước.

☐ Đến giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương suy yếu do chính quyền phong kiến thu thuế quá cao đối với hàng hoá của các thương nhân nước ngoài.

☐ Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong hồi thế kỉ XVII - XVIII.

☐ Thanh Hà là đô thị do các thương nhân Nhật Bản lập nên với sự đồng ý của chúa Nguyễn.

☐ Đầu thế kỉ XIX, tất cả các đô thị ở nước ta đã bị suy tàn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVImục 3. Sự phát triển của thương nghiệpmục 4. Sự hưng khởi của các đô thị

Lời giải chi tiết

S Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, Nhà nước luôn quan tâm phát triển sản xuất, chăm lo công tác thuỷ lợi, nên sản xuất nông nghiệp có bước phát triển.

Đ Từ nửa sau thế kỉ XVII, nhờ những biện pháp khuyến khích của Nhà nước, diện tích ruộng đất trong cả nước tăng lên nhanh chóng.

Từ các thế kỉ XVI - XVII, nội thương phát triển rầm rộ, còn ngoại thương bị kìm hãm do chính sách đóng cửa của Nhà nước.

Đ Đến giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương suy yếu do chính quyền phong kiến thu thuế quá cao đối với hàng hoá của các thương nhân nước ngoài.

Đ Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong hồi thế kỉ XVII - XVIII.

S Thanh Hà là đô thị do các thương nhân Nhật Bản lập nên với sự đồng ý của chúa Nguyễn.

Đ Đầu thế kỉ XIX, tất cả các đô thị ở nước ta đã bị suy tàn.

Loigiaihay.com

 

 • Bài 3 trang 102 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 102 sách bài tập Lịch sử 10. Hoàn thành bảng sau về tình hình phát triển kinh tế nước ta

 • Bài 4 trang 102 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 102 sách bài tập Lịch sử 10. Trong các thế kỉ XVI - XVIII, sự phát triển của ngoại thương

 • Bài 5 trang 103 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 103 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu nhận xét về các đô thị ở nước ta thế kỉ XVII – XVIII

 • Bài 1 trang 99 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 99 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close