Giải bài 16.9 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho bảng sau: Từ bảng trên, hãy sắp xếp khá năng hoà tan của các chất theo chiều tăng dần.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng sau:

Chất tan

A

B

C

D

E

Khả năng hòa tan (gam chất tan/100g nước) ở 20oC

33,5

36

7,8

8

0,0015

Từ bảng trên, hãy sắp xếp khá năng hoà tan của các chất theo chiều tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- 100g nước hòa tan được

+ 33,5g A

+ 36g B

+ 7,8g C

+ 8g D

+ 0,0015g E

Lời giải chi tiết

- 100g nước hòa tan được

  + 33,5g A

  + 36g B

  + 7,8g C

  + 8g D

  + 0,0015g E

Mà: 0,0015 < 7,8 < 8 < 33,5 < 36

=> Khả năng hoà tan của các chất ở 20°C: E < C < D < A < B.

 

Loigiaihay.com


Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close