Bài 12.8 trang 34 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì

Quảng cáo

Đề bài

Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (\(Ag\)) vào thủy ngân (\(Hg\)) thì

A. nhẫn chìm vì \(d_{Ag} > d_{Hg}\)

B. nhẫn nổi vì \(d_{Ag} < d_{Hg}\)

C. nhẫn chìm vì \(d_{Ag} < d_{Hg}\)

D. nhẫn nổi vì \(d_{Ag} > d_{Hg}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: \(F_A=d_{lỏng}.V\)

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P=d_{vật}.V_{vật}\)

Sử dụng lí thuyết khi nào vật nổi, khi nào vật chìm. 

Lời giải chi tiết

Ta có: 

+ Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào nhẫn bạc: \(F_A=d_{Hg}.V\)

+ Trọng lượng nhẫn bạc: \(P=d_{Ag}.V\)

Ta có trọng lượng riêng \(d_{Ag} = 105000 kg/m^3\) còn trọng lượng riêng của thủy ngân \(d_{Hg} = 136000 kg/m^3\)  \(\Rightarrow d_{Ag} < d_{Hg} \Rightarrow P<F_A\) nên nhẫn nổi.

Chọn B

Loigiaihay.com

 • Bài 12.9 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.9 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì

 • Bài 12.10 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

 • Bài 12.11 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.11 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước.

 • Bài 12.12 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.12 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì

 • Bài 12.13 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.13 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Một phao bơi có thể tích 25 dm3 và khối lượng 5kg, hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close