Bài 12.9 trang 35 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.9 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì

Quảng cáo

Đề bài

Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dvào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng \(d_l\) thì

A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi \(d_v > d_l\).

B. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên một phần trên mặt chất lòng khi \(d_v = d_l\).

C. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi \(d_v > d_l\).

D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi một nửa trên mặt chất lỏng khi \(d_v=2 d_l\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết khi nào vật chìm, khi nào vật nổi.

Lời giải chi tiết

Thả một vật đặc có trọng lượng riêng \(d_v\) vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng \(d_l\) thì vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi \(d_v > d_l\).

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài 12.10 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

 • Bài 12.11 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.11 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước.

 • Bài 12.12 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.12 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì

 • Bài 12.13 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.13 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Một phao bơi có thể tích 25 dm3 và khối lượng 5kg, hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

 • Bài 12.14 trang 36 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.14 trang 36 sách bài tập vật lí 8. Một chai thủy tinh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250g. Phải đổ vào chai ít nhất bao nhiêu nước để chìm nó trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close