Bài 12.10 trang 35 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

Quảng cáo

Đề bài

Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

A. \(d_1 > d_2 > d_3 > d_4\)    

B. \(d_4 > d_1 > d_2> d_3\)

C. \(d_3> d_2 > d_1 > d_4\)                             

D. \(d_4 > d_1 > d_3 > d_2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P = {d_{vat}}.{V_{vat}}\)

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  \({F_A} = {d_{long}}.V\)

Sử dụng lí thuyết khi nào vật chìm, khi nào vật nổi

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Khi vật chìm thì lực đẩy Ác- si –mét \(F_A < P\) nên \(d_1 < d_v\) trọng lượng riêng của chất lỏng \(d_4\) là nhỏ nhất. Khi vật lơ lửng trong chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét \(F_A = P\) nên \(d_1= d_v\) mà các vật đều giống nhau nên \(d_v\) là như nhau nên \(d_1> d_4\).

Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét cân bằng với trọng lượng của vật nên lực đẩy Ác – si –mét trong hai trường hợp đó bằng nhau (bằng trọng lượng của vật).

+ Trường hợp thứ hai: \(F_2 = d_2V_2\)

+ Trường hợp thứ ba: \(F_3 = d_3V_3\)

Mà \(F_2 = F_3\) và \(V_2> V_3\) (\(V_2, V_3\) là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ). Do đó, trọng lượng riêng của chất lỏng thứ hai nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng thứ ba hay \(d_2 < d_3\).

Từ trên ta có : \(d_3> d_2 > d_1 > d_4\)

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài 12.11 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.11 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước.

 • Bài 12.12 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.12 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì

 • Bài 12.13 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.13 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Một phao bơi có thể tích 25 dm3 và khối lượng 5kg, hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

 • Bài 12.14 trang 36 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.14 trang 36 sách bài tập vật lí 8. Một chai thủy tinh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250g. Phải đổ vào chai ít nhất bao nhiêu nước để chìm nó trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

 • Bài 12.15 trang 36 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.15 trang 36 sách bài tập vật lí 8. Một sà lan có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 10m x 4m x 2m. Khối lượng của sà lan và các thiết bị đặt trên sà lan bằng 50 tấn. Hỏi có thể đặt vào sà lan hai kiện hàng, mỗi kiện nặng 20 tấn không ? Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close