Giải bài 1.16 trang 11 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đa thức V sao cho (V + 4{y^3} - 2x{y^2} + {x^2}y - 9 = 4{y^3} - 3)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tìm đa thức V sao cho

\(V + 4{y^3} - 2x{y^2} + {x^2}y - 9 = 4{y^3} - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển vế, tìm V.

Lời giải chi tiết

Ta xét

\(V + 4{y^3} - 2x{y^2} + {x^2}y - 9 = 4{y^3} - 3\)

\( V = 4{y^3} - 3 - 4{y^3} + 2x{y^2} - {x^2}y + 9\)

\( V = \left( {4{y^3} - 4{y^3}} \right) + \left( { - 3 + 9} \right) + 2x{y^2} - {x^2}y\)

\(  V = 6 + 2x{y^2} - {x^2}y\).

Vậy \(V = 6 + 2x{y^2} - {x^2}y\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close