Giải bài 10.8 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Để một cục nến nóng chảy, ta cần đun nóng. Để làm nóng chảy một cục nước đá, ta chỉ cần để cục nước đá ở nhiệt độ phòng. Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy của nến và nước so với nhiệt độ phòng.

Quảng cáo

Đề bài

Để một cục nến nóng chảy, ta cần đun nóng. Để làm nóng chảy một cục nước đá, ta chỉ cần để cục nước đá ở nhiệt độ phòng. Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy của nến và nước so với nhiệt độ phòng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ đun nóng cao hơn nhiệt độ phòng

Lời giải chi tiết

- Ta cần đun nóng thì nến mới chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

=>  Nến có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ phòng, do đó ở nhiệt độ phòng nến ở thể rắn

- Nước ở thể rắn (nước đá) ở nhiệt độ phòng sẽ tự chuyển sang thể lỏng.

=>  Nước có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ phòng, do đó ở nhiệt độ phòng nước ở thể lỏng.

 

Loigiaihay.com


Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close