Giải bài 10.10 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Em hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi. Tại sao không nói “nhiệt độ bay hơi” của một chất?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi. Tại sao không nói “nhiệt độ bay hơi” của một chất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sự hóa hơi: quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (xảy ra trên bề mặt chất lỏng)

- Sự sôi: quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (xảy ra cả trên bề mặt và trong lòng khối chất lỏng

- Sự ngưng tụ và sự bay hơi xảy ra ở mọi nhiệt độ còn sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi

Lời giải chi tiết

 

 

Sự sôi

Sự bay hơi

Giống nhau

Đều là quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi

Khác nhau

- Xảy ra trong toàn bộ khối chất lỏng

- Xảy ra ở nhiệt độ sôi

- Xảy ra trên bề mặt chất lỏng

- Xảy ra tại mọi nhiệt độ

- Vì sự bay hơi xảy ra tại mọi nhiệt độ nên không có “nhiệt độ bay hơi”.

 

Loigiaihay.com


Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close