Giải bài 1 trang 44 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Sau khi biên soạn 9 câu hỏi trắc nghiệm, cô giáo có thể tạo ra bao nhiêu đề kiểm tra khác nhau bằng cách đảo thứ tự các câu hỏi đó.

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi biên soạn 9 câu hỏi trắc nghiệm, cô giáo có thể tạo ra bao nhiêu đề kiểm tra khác nhau bằng cách đảo thứ tự các câu hỏi đó.

Lời giải chi tiết

Mỗi đề kiểm tra là một cách sắp xếp 9 câu hỏi.

Mỗi cách xếp thứ tự 9 câu hỏi ta được một hoán vị của 9 câu hỏi.

=> số đề có thể ra là: 9! = 362 880.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close