Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 35 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế xã hội nước ta trong những năm 1939 – 1945

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế xã hội nước ta trong những năm 1939 – 1945.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Lời giải chi tiết

Những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế xã hội nước ta trong những năm 1939 – 1945:

Về chính trị:

- Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

- Pháp tăng cường vơ vét sức người, sức của, bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân Đông Dương.

- Cuối tháng 9 – 1940, Nhật vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu hàng.

- Ngày 9 – 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp.

Về kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Nhật:

+ Buộc Pháp phải cung cấp lương thực, thực phẩm nộp tiền cho Nhật.

+ Bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay.

=> Kinh tế ngày càng tiêu điều sơ xác, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close