Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 35 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 35 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a) Tô màu vàng cho lãnh thổ nước ta; Ghi địa danh và tô màu kí hiệu ngọn đuốc, kí hiệu ngôi sao vào lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải

b) Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa Bắc Sơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Lời giải chi tiết

a) 

Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn

b)

Diễn biến chính của khởi nghĩa Bắc Sơn:

- Ngày 22 – 9 – 1940, quân Nhật đánh chiếm Lạng Sơn.

- 27 – 9 – 1940: Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chiếm được Mỏ Nhài, đội du kích Bắc Sơn được thành lập.

- Nhật và Pháp câu kết với nhau tiến hành khủng bố phong trào cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close