Giải bài 1 trang 31 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Điền những thông tin tương ứng với cấu tạo Trái Đất được thể hiện trong hình 9.1:

Quảng cáo

Đề bài

Điền những thông tin tương ứng với cấu tạo Trái Đất được thể hiện trong hình 9.1:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 9.1 SGK để hoàn thành bài tập.

Hình 9.1. Cấu tạo của Trái Đất

Lời giải chi tiết

1. Vỏ Trái Đất.

2. Man-ti.

3. Nhân.

4. Vỏ đại dương.

5. Vỏ lục địa.

Tải về

Quảng cáo
close