Bài 1 trang 114 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Nửa đầu thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam ở trong tình trạng

A. khủng hoảng, đời sống nhân dân ngày càng thêm cực khổ.

B. hoà bình, nhà nước chăm lo xây dựng củng cố đất nước.

C. xã hội ổn định, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm.

D. ý B và C đúng.

2. Giai cấp thống trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm

A. nông dân, công nhân.           

B. thương nhân, thợ thủ công.  

C. vua quan, địa chủ, cường hào.

D. vua quan, thương nhân.

3. Giai cấp bị trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm

A. công nhân và nông dân.

B. thương nhân và thợ thủ công.

C. nông dân, thương nhân và thợ thủ công.

D. công nhân, nông dân, thợ thủ công, thương nhân.

4. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Ứng Hoà (Hà Nội, năm 1854) rồi lan nhanh ra Hà Nội, Hưng Yên là

A. Lê Văn Khôi.     C. Nông Văn Vân.

B. Cao Bá Quát.    D. Phan Bá Vành.

5. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa “phù Lê” ở nửa đầu thế kỉ XIX là

A. Phan Bá Vành.     

B. Cao Bá Quát.       

C. Nông Văn Vân.

D. tù trưởng họ Quách. 

6. Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và rộng lớn nhất chống lại nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX là

A. khởi nghĩa Lê Văn Khôi và khởi nghĩa Nông Văn Vân.     

B. khởi nghĩa Phan Bá Vành và khởi nghĩa Cao Bá Quát.

C. khởi nghĩa Cao Bá Quát và khởi nghĩa Lê Văn Khôi.        

D. khởi nghĩa Phan Bá Vành và khởi nghĩa tù trưởng họ Quách.

7. Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa của binh lính do Lê Văn Khôi lãnh đạo chống lại triều đình là do

A. binh lính bị triều đình đối xử tệ bạc.

B. các võ quan trong triều tham ô không cấp lương thảo cho bính lính.

C. binh lính bất bình việc triều đình đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân.

D. triều đình âm mưu cắt đất cho nhà Thanh để được yên mặt Bắc.

8. Cùng với phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính, phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người chống lại nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh.

A. sự suy sụp của chế độ phong kiến và chính sách thống trị hà khắc của nhà Nguyễn.

B. nguyện vọng của nhân dân muốn lập lại nhà Lê - “phù Lê”.

C. mâu thuẫn giữa nhân dân với quan lại, địa chủ đã rất sâu sắc.

D. tình trạng cát cứ phong kiến bắt đầu nổi lên.

9. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của đồng bào các dân tộc ít người ở phía bắc chống lại nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX là

A. Cao Bá Quát và Lê Văn Khôi.

B. Phan Bá Vành và tù trưởng họ Quách.

C. Nông Văn Vân và tù trưởng họ Quách.

D. Lê Văn Khôi và Nông Văn Vân.

10. Kết nối tên nhân vật lịch sử ở cột bên phải với địa danh ở cột bên trái cho phù hợp về các cuộc khởi nghĩa chống triều Nguyễn.

1. Phan Bá Vành

2. Cao Bá Quát

3. Lê Văn Khôi

a) Phiên An (Gia Định)

b) Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình,…)

c) Hà Nội, Hưng Yên

A. 1-c; 2-a; 3-b.

B. 1-b; 2-a; 3-c.

C. 1-b; 2-c; 3-a.

D. 1-a; 2-b; 3-c.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân

Lời giải:

Nửa đầu thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam ở trong tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân ngày càng thêm cực khổ.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân

Lời giải:

Giai cấp thống trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm vua quan, địa chủ, cường hào.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân

Lời giải:

Giai cấp bị trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm công nhân, nông dân, thợ thủ công, thương nhân.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Lời giải:

Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Ứng Hoà (Hà Nội, năm 1854) rồi lan nhanh ra Hà Nội, Hưng Yên là Cao Bá Quát.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 3. Đấu tranh của các dân tộc ít người

Lời giải:

Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa “phù Lê” ở nửa đầu thế kỉ XIX là tù trưởng họ Quách. 

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Lời giải:

Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và rộng lớn nhất chống lại nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX là khởi nghĩa Lê Văn Khôi và khởi nghĩa Nông Văn Vân.     

Chọn: A

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Lời giải:

Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa của binh lính do Lê Văn Khôi lãnh đạo chống lại triều đình là do binh lính bất bình việc triều đình đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân.

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Lời giải:

Cùng với phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính, phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người chống lại nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh sự suy sụp của chế độ phong kiến và chính sách thống trị hà khắc của nhà Nguyễn.

Chọn: A

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 3. Đấu tranh của các dân tộc ít người

Lời giải:

Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của đồng bào các dân tộc ít người ở phía bắc chống lại nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX là Nông Văn Vân và tù trưởng họ Quách.

Chọn: C

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

  • Bài 2 trang 116 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nối thời gian cho phù hợp với cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XIX

  • Bài 3 trang 117 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 117 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy so sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

  • Bài 4 trang 117 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu

Quảng cáo
close