Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 110 để đưa ra nhận xét. 

Lời giải chi tiết

- Năm 1744, sau một thời kì phát triển ổn định của xã hội Đàng Trong, chúa Nguyễn Phúc Khoát quyết định xưng vương, thành lập triều đình trung ương, đổi 3 ti thành 6 bộ và đặt thêm quan chức. Các dinh vẫn giữ như cũ.

=> Việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt Đại Việt đứng trước nguy cơ chia cắt thành hai nước với hai chính quyền khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài