Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 110 để đưa ra nhận xét. 

Lời giải chi tiết

- Năm 1744, sau một thời kì phát triển ổn định của xã hội Đàng Trong, chúa Nguyễn Phúc Khoát quyết định xưng vương, thành lập triều đình trung ương, đổi 3 ti thành 6 bộ và đặt thêm quan chức. Các dinh vẫn giữ như cũ.

=> Việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt Đại Việt đứng trước nguy cơ chia cắt thành hai nước với hai chính quyền khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close