Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên ?

Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là...

Quảng cáo

Đề bài

Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên ?

.

Lời giải chi tiết

Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là:

Bác Hồ luôn luôn yêu thương, lo lắng, hi sinh vì nhân dân. Bác kêu gọi nhân dân quyên góp cho dân nghèo thì cũng tự mình gương mẫu, không quản khó khăn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close