Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Lời giải chi tiết

- Từ chưa có hệ thần kinh → có hệ thần kinh.

- Hệ thần kinh từ đơn giản đến phức tạp.

- Hệ thần kinh tiến hóa theo hướng tập trung.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài