Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cảm ứng là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm cảm ứng ở động vật

Lời giải chi tiết

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn tại và phát triển.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài