Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại So sánh cảm ứng ở thực vật và động vật

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật:

- Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng các cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng.

- Cảm ứng ở động vật cũng là sự phản ứng lại những tác động của môi trường để tồn tại và phát triển, nhưng phản ứng diễn ra nhanh hơn. Mức độ, tính chính xác của cảm ứng và hình thức cảm ứng thay đổi tùy thuộc vào mức độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích (hệ thần kinh).

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài