Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh

Lời giải chi tiết

Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật được thể hiện như sau: Từ chỗ hệ thần kinh dạng lưới (ruột khoang), đến hệ thần kinh dạng chuỗi (các ngành giun), rồi cao hơn là hệ thần kinh dạng hạch (thân mềm, chân khớp) và cao nhất là hệ thần kinh dạng ống (động vật có xương sống).

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài