Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 11 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào những đoạn trích ngắn dưới đây, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

"Tự do về chính trị của công dân thể hiện ở chỗ: công dân đó không phải lo sợ, ngược lại luôn cảm thấy an toàn. Để có tự dochính trị, chính phủ phải được tổchức để không một ai có thể đe dọa người khác"

(Tinh thần pháp luật)

“ Hãy đập tan toàn nhà của sự dối trá!..”

“ Xéo nát bọn đê tiện”

(Những lá thư triết học)

“Mọi người sinh ra tự do, nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích… Tự do là quyền tự nhiên của con người”

(Khế ước xã hội)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 11 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

Nhà tư tưởng

Tên tác phẩm thể hiện tư tưởng

Mông-te-xki-ơ

Với tác phẩm: Tinh thần lập pháp nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.

Vôn-te

Với tác phẩm: Những lá thư triết học: mong muốn xóa bỏ nhà nước bảo thủ.

Rút-xô

Với tác phẩm: Khế ước xã hội: ông nêu rõ tự do là quyền tự nhiên của con người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close