Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm sau:

- Kinh tế ngày càng suy yếu:

+ Số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được (đến năm 1789 lên tới 5 tỉ livrơ).

+ Nhà vua thu nhiều thứ thuế.

+ Công, thương nghiệp đình đốn, nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.

- Các cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ:

+ Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng mùa xuân năm 1789 đã có hàng trăm cuộc nổi dậy của nông dân và bình dân thành thị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close