Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

Theo hình 4, sản lượng khai thác và nuôi trồng của 2 năm 1990 và 2003 có sự thay đổi.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

 

Lời giải chi tiết

Theo hình 4, sản lượng thủy sản của 2 năm 1990 và 2003 đều tăng, nhưng tốc độ tăng không giống nhau:

- Tổng sản lượng thủy sản tăng: 3,2 lần. Trong đó:

+ Sản lượng thủy sản khai thác luôn cao hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng, cao hơn 1,9 lần (năm 2003).

+ Tuy nhiên, trong giai đoạn 1990 - 2003, sản lượng thủy sản nuôi trồng (tăng 6,2 lần) tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản khai thác (chỉ tăng 2,5 lần).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close