"Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 189, 190 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh:

- Trong những năm sống ở Anh, C.Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836, ở Pa-ri).

- Tháng 6-1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghen, tổ chức này đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản”.

* Mục đích:

- “...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close