Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 110 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 110 để so sánh, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

Chính quyền Đàng Trong so với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài vẫn chưa hoàn chỉnh, mới chỉ có chính quyền địa phương dưới sự cai quản của chúa Nguyễn, chưa có chính quyền trung ương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài