Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 110 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 110 để so sánh, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

Chính quyền Đàng Trong so với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài vẫn chưa hoàn chỉnh, mới chỉ có chính quyền địa phương dưới sự cai quản của chúa Nguyễn, chưa có chính quyền trung ương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close