Đề kiểm tra học kì 2 Toán 2 Chân trời sáng tạo - Đề số 2

Tải về

Số 709 được viết thành tổng nào? ... Giá trị của x thỏa mãn x – 301 = 452 ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số 709 được viết thành tổng nào?

A. 70 + 9                                            B. 900 + 7                 

C. 700 + 9                                          D. 700 + 90

Câu 2. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm thích hợp:   135 + 127 ….. 261

A. >                            B. <                             C. =

Câu 3. Giá trị của x thỏa mãn x – 301 = 452

A. 151                        B. 753                        C. 794                        D. 853

Câu 4. Khối hình thích hợp đặt vào dấu ? là:

A. Khối trụ                                        B. Khối cầu              

C. Khối lập phương                          D. Khối hộp chữ nhật

Câu 5. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 5. Vậy sinh nhật Tú vào ngày 20 tháng 5 là thứ mấy?

A. Thứ Tư                              B. Thứ Năm              C. Thứ Sáu                D. Thứ Bảy

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 129 cm                              B. 21 cm                    C. 291 cm                  D. 219 cm

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 195 + 144                                      b) 507 – 135

c) 800 – 64                                        d) 485 – 69                

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

a) 254 m + 37 m – 16 m = ………. m

b) 860 dm – 52 dm + 102 dm = ……… m

Câu 3. Trong hộp có 2 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 1 viên bi vàng. Minh nhắm mắt lấy ra 2 viên bi. Điền từ “Chắc chắn”, “có thể”, “không thể” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) ……….. lấy được một viên bi màu tím.

b) ………… lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh

c) ………….. lấy 2 viên bi xanh

Câu 4. Một nông trại buổi sáng bán được 350 kg rau. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng là 126 kg rau. Hỏi buổi chiều nông trại bán được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập từ các chữ số 4, 7, 9, 2 là bao nhiêu?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số 709 được viết thành tổng nào?

A. 70 + 9                                           

B. 900 + 7                 

C. 700 + 9                                         

D. 700 + 90

Phương pháp

Xác định giá trị của mỗi chữ số trong số 709 rồi viết thành tổng.

Cách giải

709 = 700 + 9

Chọn C.

Câu 2. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm thích hợp:   135 + 127 ….. 261

A. >                           

B. <                            

C. =

Phương pháp

Tính giá trị vế trái rồi so sánh.

Cách giải

Ta có 135 + 127 = 262

Vậy 135 + 127 > 261

Chọn A.

Câu 3. Giá trị của x thỏa mãn x – 301 = 452

A. 151                       

B. 753                       

C. 794                       

D. 853

Phương pháp

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Cách giải

x – 301 = 452

x = 452 + 301

x = 753

Chọn B

Câu 4. Khối hình thích hợp đặt vào dấu ? là:

A. Khối trụ                                       

B. Khối cầu              

C. Khối lập phương                         

D. Khối hộp chữ nhật

Phương pháp

Quan sát hình vẽ để tìm quy luật sắp xếp các hình.

Cách giải

Ta thấy, các hình được sắp xếp theo thứ tự: hình trụ, hình cầu, hình lập phương, hình hộp chữ nhật rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Vậy khối hình thích hợp đặt vào dấu ? là khối cầu.

Chọn B.

Câu 5. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 5. Vậy sinh nhật Tú vào ngày 20 tháng 5 là thứ mấy?

A. Thứ Tư                             

B. Thứ Năm             

C. Thứ Sáu               

D. Thứ Bảy

Phương pháp

Dựa vào kiến thức: Một tuần có 7 ngày, từ đó tìm được ngày sinh nhật Tú là thứ mấy

Cách giải

Ta có 1 tuần có 7 ngày.

Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 5. Vậy 1 tuần nữa là ngày 19/5 cũng là thứ Năm.

Vậy sinh nhật Tú vào ngày 20 tháng 5 là thứ Sáu.

Chọn C

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 129 cm                             

B. 21 cm                   

C. 291 cm                 

D. 219 cm

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1 m = 100 cm ; 1 dm = 10 cm

Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.

Cách giải

Ta có BC = 1 dm = 10 cm

          CD = 2 m = 200 cm

Độ dài đường gấp khúc ABCD là 9 + 10 + 200 = 219 (cm)

Chọn D.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 195 + 144                                     

b) 507 – 135

c) 800 – 64                                       

d) 485 – 69   

Phương pháp giải

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Công hoặc trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái

Cách giải

 

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

a) 254 m + 37 m – 16 m = ………. m

b) 860 dm – 52 dm + 102 dm = ……… m

Phương pháp

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải

a) 254 m + 37 m – 16 m = 291 m – 16 m

                                        = 275 m

b) 860 dm – 52 dm + 102 dm = 808 dm + 102 dm

                                        = 910 dm = 91 m

Ta điền như sau:

a) 254 m + 37 m – 16 m = 275 m

b) 860 dm – 52 dm + 102 dm = 91 m

Câu 3. Trong hộp có 2 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 1 viên bi vàng. Minh nhắm mắt lấy ra 2 viên bi. Điền từ “Chắc chắn”, “có thể”, “không thể” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) ……….. lấy được một viên bi màu tím.

b) ………… lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh

c) ………….. lấy 2 viên bi xanh

Phương pháp

Điền từ “Chắc chắn”, “có thể”, “không thể” vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cách giải

a) Không thể lấy được một viên bi màu tím.

b) Có thể lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh

c) Có thể lấy 2 viên bi xanh

Câu 4. Một nông trại buổi sáng bán được 350 kg rau. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng là 126 kg rau. Hỏi buổi chiều nông trại bán được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Phương pháp

Số kg rau bán được buổi chiều = Số kg rau bán buổi sáng – 126 kg

Cách giải

Buổi chiều nông trại bán được số ki-lô-gam rau là

350 – 126 = 224 (kg)

Đáp số: 224 kg

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập từ các chữ số 4, 7, 9, 2 là bao nhiêu?

Phương pháp

- Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập từ các số 4, 7, 9, 2

- Tìm hiệu hai số đó

Cách giải

- Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau lập từ các chữ số 4, 7, 9, 2 là 974.

- Số bé nhất có ba chữ số khác nhau lập từ các chữ số 4, 7, 9, 2 là 247

Hiệu của hai số là

       974 – 247 = 727

                Đáp số: 727

 

 

 

 

Tải về

Quảng cáo
close