Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 6 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lực lượng nào cầm quyền ở Pháp (14-7-1789 đến ngày 10-8-1792) sau khi cách mạng giành thắng lợi ở Pa-ri?

A. Phái lập hiến.

B. Phái Quốc hội.

C. Phái quân chủ.

D. Phái quý tộc.

Câu 2. Cuối tháng 8 – 1789 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với nước Pháp?

A. Cách mạng Pháp giành thắng lợi hoàn toàn.

B. Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôbanh được thành lập.

C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền.

D. Thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 3. Nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến trong hoàn cảnh nào?

A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.

B. Phái Giacôbanh lên cầm quyền.

C. Chuyên chính Giacôbanh khủng hoảng.

D. Tình hình “Tổ quốc lâm nguy”. 

Câu 4. Biểu hiện nào sau đây không minh chứng cho sự khủng hoảng của nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.

B. Kinh tế suy sụp, quân đội liên tiếp thua trận.

C. Nước Nga theo chiến tranh đế quốc đến cùng

D. Phong trào phản đối chiến tranh lan rộng khắp nơi.

Câu 5. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 diễn ra theo hình thức nào?

A. Đấu tranh hòa bình.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Khởi nghĩa vũ trang.

D. Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang.

Câu 6. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 mang đến kết quả to lớn nhất là gì?

A. Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.

B. Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm,

C. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt.

D. Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. (NB)Trình bày những nét chính về “cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới”.

Câu 2. (NB) Trình bày những hiểu biết về Mác và Ăng-ghen và chỉ ra điểm giống nhau trong tư tưởng của hai ông.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 13.

Cách giải:

Sau khi cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Pháp lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 13.

Cách giải:

Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Tháng 4-1792, hai nước Áo, Phổ liên minh với nhau cùng bọn phản động trong nước Pháp chống lại cách mạng. Tháng 8-1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp => Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, nhân dân Pari đã cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 75, loại trừ

Cách giải:

- Các đáp án A, B, D: là biểu hiện minh chứng cho sự khủng hoảng của nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917.

- Đáp án C: Đến tháng 3-1918, sau khi cách mạng tháng Mười Nga thành công, Lê-nin đã kí với Đức Hòa ước Bret Li tốp rút khỏi chiến tranh đế quốc.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 77, suy luận.

Cách giải:

Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pêtơrôgrat, trực tiếp chuẩn bị công việc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nói như vậy cũng có nghĩa hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là khởi nghĩa vũ trang.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 80, suy luận.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa 24 -10, các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô. Đêm 25-10, Cung điện Mùa đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ bị bắt, Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ hoàn toàn.

=> Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt là kết quả lớn nhất trong cuộc tấn công vào Cung điện mùa Đông đêm 25-10-1917.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: Dựa vào sgk trang 4 để trả lời.

Cách giải: 

* Cuộc cách cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là Cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI).

* Những nét chính về Cách mạng Hà Lan:

- Thời gian: Thế kỉ XVI (1566 – 1648).

- Nguyên nhân:

+ Kinh tế: yếu tố tư bản chủ nghĩa phát triển, nhưng bị Tây Ban Nha kìm hãm.

+ Xã hội: mâu thuẫn nhân dân Hà Lan >< phong kiến Tây Ban Nha.

- Nhiệm vụ:

+ Xóa bỏ chế độ phong kiến Tây Ban Nha

+ Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Lãnh đạo: Giai cấp tư sản

- Lực lượng: Giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân

- Hình thức: Cuộc chiến tranh giành độc lập

- Kết quả, ý nghĩa:

+ Hà Lan đã giành được độc lập.

+ Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên => Mở ra thời kì Lịch sử thế giới thời cận đại.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 30, 31.

Cách giải:

* Về cuộc đời và hoạt động của Mác và Ăng-ghen

- C. Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác nổi tiếng thông minh; năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ Triết học. Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa cộng tác với các báo có khuynh hướng cách mạng. Bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843 Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng ở Pháp.

- Phri-đrích Ăng-ghen sinh năm 1820 trong gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men, thuộc vùng công nghiệp phát triển nhất của Đức lúc đó, Hiểu rõ thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản, ông tỏ ra khinh ghét chúng. Năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi khổ của những người công nhân, công bố nhiều bài viết, trong đó có cuốn "Tình cảnh giai cấp công nhân Anh".

- Năm 1844, Ăng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác. Cũng từ đây bắt đầu tình bạn lâu dài, bền chặt và cảm động giữa hai nhà lí luận cách mạng lỗi lạc.

* So sánh:

Trong quá trình hoạt động, Mác và Ăng-ghen đều có nhận thức đúng đắn về giai cấp vô sản, đó là giai cấp bị chủ nghĩa tư bản bóc lột và họ chính là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột đó nếu họ được trang bị lí luận cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close