Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 5 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Năm 1868, Nhật Bản đã tiến hành một cuộc cải cách duy tân đất nước, em hãy cho biết nội dung và kết quả của cuộc duy tân đó? (3 điểm)

Câu 2. Năm 1917 cách mạng tháng Mười Nga thành công có ý nghĩa rất quan trọng đối với trong nước và ngoài nước. Em hãy phân tích ý nghĩa trên.

Câu 3. Qua bài học kinh nghiệm của Công xã Pari (1871) Em hãy cho biết vì sao cách mạng Việt Nam đã thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk lịch sử 8, trang 66, 67

Cách giải:

Năm 1868 sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Cuộc cải cách được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự.

* Nội dung:

- Về chính trị:

+ Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền.

+ Ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Về kinh tế:

+ Thống nhất thị trường, tiền tệ. Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống... phục vụ giao thông liên lạc.

- Về quân sự:

+ Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.

+ Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.

+ Phát triển kinh tế quốc phòng

- Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

+ Chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

+ Cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây.

* Kết quả: Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.

Câu 2.

Phương pháp: sgk lich sử 8, trang 82, phân tích

Cách giải:

Ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga (1917)

* Đối với nước Nga:

- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hành triệu con người ở Nga.

- Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới – chế độ XHCN.

* Đối với thế giới:

- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.

- Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và phong trào công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 38, liên hệ

Cách giải:

* Bài học của công xã Pari (1870):

- Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.

- Thực hiện liên mimh công – nông.

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

* Liên hệ đến Việt Nam:

- Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân Việt Nam nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng đã biết tập hợp quần chúng nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống lại âm mưu xâm lược của đế quốc thực dân => thắng lợi.

- Sau thắng lợi đó Đảng, Chính phủ cùng nhân dân tiến hành xây dựng đất nước, thống nhất đất nước về mặt nhà nước, xây dựng nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close