Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Bài 1. Cho \(\tan α = 3\). Tính \({{\cos \alpha  + sin\alpha } \over {\cos \alpha  - \sin \alpha }}\)

Bài 2. Cho \(∆ABC\) có góc A nhọn. Chứng minh rằng : \({S_{ABC}} = {1 \over 2}AB.AC.\sin A\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. Đặt \(A = {{\cos \alpha  + \sin \alpha } \over {\cos \alpha  - \sin \alpha }}.\) Chia cả tử và mẫu của A cho \(\cos α\), ta có:

\(A = {{1 + \tan \alpha } \over {1 - \tan \alpha }}\)

Thay \(\tan α = 3\), ta có: \({{1 + 3} \over {1 - 3}} = {4 \over { - 2}} =  - 2\)

Bài 2.

Vẽ \(CH ⊥ AB\), ta có:

\(\eqalign{  & \sin A = {{CH} \over {CA}} \Rightarrow CH = AC.\sin A  \cr  & {S_{ABC}} = {1 \over 2}AB.CH \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {1 \over 2}AB.AC.\sin A. \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải