Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số : \(y = f\left( x \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right)x\)

a. Tính : \(f\left( {1 + \sqrt 3 } \right);f\left( {1 - \sqrt 3 } \right);f\left( { - \sqrt 3 } \right)\)

b. Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên \(\mathbb R\).

c. So sánh : \(f\left( {1 + \sqrt 3 } \right)\,và \,f\left( {2 + \sqrt 3 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Để tính giá trị \({y_0}\) của hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại điểm \({x_0}\) ta thay \(x = {x_0}\) vào \(f\left( x \right)\), ta được \({y_0} = f\left( {{x_0}} \right)\).

b. Giả sử \({x_1} < {x_2}\) và \({x_1},{x_2} \in \mathbb R\).

Xét hiệu \(H = f\left( {{x_1}} \right) - f\left( {{x_2}} \right)\).

+ Nếu \(H < 0\) thì hàm số đồng biến trên \(\mathbb R\) 

+ Nếu \(H > 0\) thì hàm số nghịch biến trên \(\mathbb R\)

c. Dựa vào tính chất hàm số nghịch biến.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a. Ta có: 

\(\eqalign{  & f\left( {1 + \sqrt 3 } \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right)\left( {1 + \sqrt 3 } \right) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 1 - 3 =  - 2;  \cr  & f\left( {1 - \sqrt 3 } \right) = {\left( {1 - \sqrt 3 } \right)^2} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 1 - 2\sqrt 3  + 3 \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 4 - 2\sqrt 3   \cr  & f\left( { - \sqrt 3 } \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right)\left( { - \sqrt 3 } \right) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,=  - \sqrt 3  + 3 \cr} \)

b. Với \({x_1},\,{x_2}\) bất kì thuộc \(\mathbb R\) và \({x_1}<{x_2}\). 

Ta có:

\(\eqalign{  & f\left( {{x_1}} \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right){x_1}  \cr  & f\left( {{x_2}} \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right){x_2}   \cr} \)

\( \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) - f\left( {{x_2}} \right) = \left( {1 - \sqrt 3 } \right){x_1} \)\(\,- \left( {1 - \sqrt 3 } \right){x_2} = \left( {1 - \sqrt 3 } \right)\left( {{x_1} - {x_2}} \right) \)

Vì \({x_1}<{x_2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {x_1} - {x_2} < 0;1 - \sqrt 3  < 0  \cr  &  \Rightarrow \left( {1 - \sqrt 3 } \right)\left( {{x_1} - {x_2}} \right) > 0\cr& \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) > f\left( {{x_2}} \right) \cr} \)

Vậy hàm số nghịch biến trên \(\mathbb R\).

c. Ta có: \({x_1} = 1 + \sqrt 3 ;{x_2} = 2 + \sqrt 3 \) và \({x_1} < {x_2} \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) > f\left( {{x_2}} \right)\) (do \(y=f(x)\) là hàm số nghịch biến) 

Suy ra \(f\left( {1 + \sqrt 3 } \right) > f\left( {2 + \sqrt 3 } \right)\) (vì hàm số đã cho nghịch biến)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close