Đề kiểm tra 15 phút Văn 9 - Đề số 4

>>>> Tải về ↓

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 2 - Ngữ văn 9

Quảng cáo

Đề bài

Đọc kĩ đoạn văn dưới đây:

      “Lại vào nửa đèm. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng Chuột Cống sẽ đến. Có lúc Mèo Con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay đế đánh nhau. Nhưng có lúc Mèo Con lại rợn”...

(Mèo con – Tô Hoài)

Chỉ rõ các phép liên kết câu có trong đoạn văn.

Lời giải chi tiết

Chỉ rõ các phép liên kết câu có trong đoạn văn.

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về liên kết trong văn bản

Lời giải chi tiết:


1.  Phép lặp từ ngữ: Mèo con.

2.  Phép thế:

- Từ “nó” thế cho “mèo con”.

-  Ngữ “Thằng khốn kiếp” thế cho “Thằng Chuột Cống”.

3.  Phép nối: Từ “nhưng” là quan hệ từ dùng để nối. 

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close