Quảng cáo
 • Bắc Sơn trang 159 SGK Văn 9

  Soạn bài Bắc Sơn trang 159 SGK Văn 9. Câu2. Trong các lớp kịch này, tác giả đã xây dựng được một tình huống bất ngờ, gay cấn. Đó là tình huống nào? Tình huống ấy có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện xung đột và phát triển của hành động kịch?

  Xem lời giải
 • Tóm tắt vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng

  Kịch Bắc Sơn có năm hồi. Có thể tóm tắt như sau: ở Vũ Lăng bùng nổ khởi nghĩa. Nhiều Tây và quan lại bị bắt và bị giết. Nhân dân rầm rập kéo đi mít tinh, đem bò, lợn, gạo ủng hộ quân cách mạng. Cụ Phương, cậu con trai tên là Sáng nhiệt liệt hưởng ứng.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Tổng kết phần văn học nước ngoài trang 167 SGK Văn 9

  Soạn bài Tổng kết phần văn học nước ngoài trang 167 SGK Văn 9 tập 2. Bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài.

  Xem lời giải
 • Tổng kết phần tập làm văn

  Soạn bài Tổng kết tập làm văn trang 169 SGK Ngữ văn 9 tập 2. Câu d) Nêu dàn bài chung của bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống hoặc một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

  Xem lời giải