Quảng cáo
 • Bố của Xi-mông trang 140 SGK Văn 9

  Soạn bài Bố của Xi-mông trang 140 SGK Văn 9. Câu 2. Xi - mông đau đớn vì sao? Nỗi đau đớn ấy được nhà văn khắc họa như thế nào qua những ý nghĩ, sự bộc lộ tâm trạng và cách nói năng của em trong bài văn.

  Xem lời giải
 • Ôn tập về truyện

  Soạn bài Ôn tập truyện trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2. Câu 3. Hình ảnh các thế hệ con người Việt Nam yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã được miêu tả qua những nhân vật nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

  Soạn bài Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 SGK Ngữ văn 9 tập 2. Câu Anh Sáu dùng nó để hỏi hay để bộc lộ cảm xúc? Chỗ nào trong lời kể của tác giả xác nhận điều đó?

  Xem lời giải