Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Ai đã lo sợ trước cái hại của cường hào ác bá mà tâu với vua rằng: “Cái hại quan lại là một, hai phần nhưng cái hại cường hào đến 8, 9 phần”?

A. Đinh Văn Điền.

B. Nguyễn Công Trứ.

C. Lê Văn Khôi.

D. Cao Bá Quát.

Câu 2. Khi nào phong trào đấu tranh của nhân dân chống triều Nguyễn mới tạm lắng xuống?

A. Khi triều đình thực hiện các chính sách tiến bộ.

B. Khi triều đình hoàn thành đàn áp các phong trào.

C. Khi quan lại tham ô bị xử lí nghiêm khắc.

D. Khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.

Câu 3. Nhà Nguyễn cố gắng hoàn chỉnh bộ máy thống trị vào nửa đầu thế kỉ XIX nhằm mục đích gì?

A. Ổn định tình hình xã hội.

B. Tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

C. Phát triển kinh tế.

D. Tiến hành cải cách xã hội.

Câu 4. Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói khỏ của nhân dân Việt Nam đầu thời Nguyễn?

A. Nạn cường hào ác bá.

B. Thiên tai, mất mùa, đói kém.

C. Chiến tranh Nam - Bắc triều.

D. Tệ tham quan ô lại.

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không thuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành (1831 – 1827)?

A. Lập căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định).

B. Bị đàn áp năm 1827.

C. Bùng lên ở Ứng Hòa (Hà Tây).

D. Hoạt động ban đầu ở Thái Bình.

Câu 6. Nội dung nào không thuộc đặc điểm của các phong trào đấu tranh chống phong kiến vào nửa đầu thế kỉ XIX?

A. Hầu hết đều giành thắng lợi.

B. Nổ ra liên tục, số lượng lớn.

C. Nổ ra ngay từ đầu triều đại.

D. Nhiều cuộc khởi nghĩa quy mô lớn.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Lời tâu trên là của Danh điền sứ Nguyễn Công Trứ.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 132.

Cách giải:

Phong trào đấu tranh của nhân dân dưới triều Nguyễn chỉ tạm lắng xuống khi thực dân Pháp bắt đầu có những hành động chuẩn bị xâm lược nước ta, nhân dân chuyển trọng tâm sang đấu tranh chống Pháp.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Vào nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã cố gắng hoàn chỉnh bộ máy thống trị nhằm ổn định tình hình xã hội nhưng không ngăn được sự phát triển của tệ tham qua ô lại.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 130, suy luận.

Cách giải:  

Những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn là do:

- Nhà nước không ngăn chặn được tệ tham quan ô lại.

- Ở nông thôn địa chủ cường hào hoành hành, ức hiếp nhân dân.

- Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

=> Đáp án C: Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra trước khi triều Nguyễn được thành lập không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Việt Nam đầu triều Nguyễn.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 131, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, D: đều là đặc điểm của khởi nghĩa Phan Bá Vành.

- Đáp án C: là đặc điểm của khởi nghĩa Cao Bá Quát.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX gồm:

- Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu triều đại.

- Nổ ra liên tục, số lượng lớn.

- Nhiều cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thời gian kéo dài như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi.

=> Loại trừ đáp án A: các cuộc khởi nghĩa hầu hết đều bị triều Nguyễn đàn áp nên thất bại.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 130, 131, suy luận.

Cách giải:

- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng.

- Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu, địa chủ, cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm,...

- Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

=> Đời sống nhân dân cùng cực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close