Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (I; r = 2cm).

a)  Tính cạnh của tam giác đều.

b)  Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Lời giải chi tiết

a) 

Ta có BM, BP là hai tiếp tuyến với đường tròn (I; r) nên BI là phân giác của \(\widehat {ABC}\)

\( \Rightarrow \widehat {IBP} = 30^\circ \).

Xét tam giác vuông IBP, ta có :

\(BP = IP.\cot 30^\circ  = r\sqrt 3 \)

Do đó : \(BC = 2r\sqrt 3  = 4\sqrt 3 \) cm

Vậy cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (I; r = 2cm) là \(4\sqrt 3 \) cm.

b)  ∆IBP vuông tại P có \(\widehat {IBP} = 30^\circ \) nên \(BI = 2IP = 2r = 2.2 = 4\) (cm)

Tương tự ta tính được \(AI = CI = 4\) (cm)

\( \Rightarrow  AI = BI = CI = 4\)  (cm) nên I chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC.

Do đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC là 4 (cm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài