Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 3 - Đại số 9

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hai xe cùng khởi hành một lúc ở hai tỉnh A và tỉnh B cách nhau 60km. Nếu đi ngược chiều thì gặp nhau sau 1 giờ; nếu đi cùng chiều thì xe đi nhanh sẽ đuổi kịp xe kia sau 3 giờ. Tìm vận tốc mỗi xe.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Gọi x là vận tốc của xe đi nhanh, y là vận tốc của xe đi chậm 

+Tính quãng đường hai xe đi được sau 1 giờ 

=>Lập được phương trình 1

+Tính quãng đường hai xe đi được sau 3 giờ 

=> Lập được phương trình 2

Từ đó ta lập được hpt, kiểm tra điều kiện và kết luận.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi x là vận tốc của xe đi nhanh, y là vận tốc của xe đi chậm ( \(x, y > 0; x > y\) và x, y tính bằng km/h).

Sau 1 giờ hai xe gặp nhau, nên ta có phương trình : \(x + y = 60\)

 Sau 3 giờ mỗi xe đi được \(3x; 3y\) ( km) và gặp nhau, nên ta có phương trình : \(3x – 3y = 60.\)

Vậy, ta có hệ phương trình :

\(\left\{ \matrix{  x + y = 60 \hfill \cr  3x - 3y = 60 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  3x + 3y = 180 \hfill \cr  3x - 3y = 60 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 40 \hfill \cr  y = 20 \hfill \cr}  \right.\)

( \(x = 40; y = 20\) thỏa mãn các điều kiện đã nêu)

Vậy xe đi nhanh có vận tốc \(40\; ( km/h)\), xe đi chậm có vận tốc \(20\; ( km/h)\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close