Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Tính theo a diện tích hình tròn (O).

a) Biết độ dài cạnh của hình vuông nội tiếp đường tròn (O) là a.

b) Biết độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp của đường tròn (O) là a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

 \(S_{\text{ hình tròn}}=\pi {R^2} \)

Lời giải chi tiết

a)

Ta có :\(AB = R\sqrt 2 \) ( cạnh hình vuông nội tiếp (O; R)) hay  \(a = R\sqrt 2  \Rightarrow R = \dfrac{a}{{\sqrt 2 }}\)

Do đó \(S_{\text{ hình tròn}}=\pi {R^2} = \dfrac{{\pi {a^2}}}{2}\) (đvdt)

b)

\(AB = R\sqrt 3 \)   (cạnh của tam giác đều nội tiếp (O; R)) hay \(a = R\sqrt 3  \Rightarrow R = \dfrac{a}{{\sqrt 3 }}\) .

Do đó \(S_{\text{hình tròn}}=\pi {R^2} = \pi {\left( {\dfrac{a}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} = \dfrac{{\pi {a^2}}}{3}\)(đvdt).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close