Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. So sánh sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.

Câu 2. Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Giống nhau: là quá trình sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực đơn bội ( tinh trùng ) và giao tử cái đơn bội ( tế bào trứng) để tạo ra hợp tử lưỡng bội. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.

-Khác nhau: ở quá trình tạo giao tử, thụ tinh và phát triển của hợp tử.

Câu 2:

Sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về đặc điềm di truyền là nhờ quá trình phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, trao đổi chéo và thụ tinh.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close