Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơtrôgen và prôgestêrôn có ảnh hưởng đền quá trình sinh trứng không ? Tại sao ?

Câu 2.  Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- FSH và LH của tuyến yên kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Quá trình sản xuất hoocmon FSH, LH rối loạn làm ảnh hưởng đến quá trình chín và rụng trứng.

- Nồng độ prôgestêrôn  và ơstrôgen điều hòa ngược đề sản xuất FSH và LH của tuyến yên . Nên khi sản xuất prôgestêrôn và ơstrôgen bị rối loạn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng.

Câu 2:

- Các hoocmon tham gia điều hòa sinh tinh là FSH, LH của tuyến yên, GnRH của vùng dưới đồi và testosteron của tinh hoàn.

- FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.

-LH: kích thích tế bào kẽ ( tế bào Leydig) sản xuất ra testosteron.

-Testosteron kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.

-GnRH: kích thích tuyến yên tiết FSH và LH.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close