Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?

Câu 2. Tại sao ở tuổi vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sàn mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Những biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật gồm:

- Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp.

-Thay đổi các yêu tố môi trường.

- Nuôi cấy mô.

- Thụ tinh nhân tạo.

Câu 2:

Vì việc nối lại ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng sau khi thực hiện đình sản và đề chúng trở lại bình thường là rất khó khăn và chi phí rất cao. Có thể nói sau khi triết sản thì rất khó có con. Người ta yêu cầu những người đi triết sản phải trên 35  tuổi và đã có 2 con, đứa thứ hai phải trên 3 tuổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close