Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. So sánh hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính .

Câu 2. Cho ví dụ về những loài động vật thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước ?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Sinh sản hữu tính là quá trình sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực đơn bội ( tinh trùng ) và giao tử cái đơn bội ( tế bào trứng ) để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cơ thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.

- Sinh sản vô tính là quá trình sinh sản tạo ra các cá thể mới có kiểu gen giống cá thể mẹ, hoàn toàn không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 2:

Các động vật thụ tinh ngoài sống trong môi trường nước như cá, tôm,… Thụ tinh ngoài cần có môi trường nước vì nước giúp tinh trùng bơi và gặp trứng để thụ tinh. Ở trên cạn không có hiện tượng thụ tinh ngoài.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close