Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 5x + 2y = 3. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất : \(\left\{ \matrix{  3x - 6y = 1 \hfill \cr  5x - my = 2. \hfill \cr}  \right.\)

 

Lời giải chi tiết

Bài 1: Ta có : \(\left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 5x + 2y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  10x - 15y = 10 \hfill \cr   - 10x + 4y = 6 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 11y = 16 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y =  - {{16} \over {11}} \hfill \cr  2x - 3y = 2 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x =  - {{13} \over {11}} \hfill \cr  y =  - {{16} \over {11}}. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Ta có : \(\left\{ \matrix{  3x - 6y = 1 \hfill \cr  5x - my = 2 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  15x - 30y = 5 \hfill \cr  15x - 3my = 6 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  \left( {3m - 30} \right)y =  - 1\left( * \right) \hfill \cr  3x - 6y = 1. \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm duy nhất

\( \Leftrightarrow  3m – 30 = 0  \Leftrightarrow  m = 10.\)

 

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải