Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Cho ∆ABC ( AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Lấy D trên cạnh BC, AD cắt cung BC ở E. Chứng minh rằng :

a)\(\widehat {AEC} > \widehat {AEB}\)                              

b) \(AB. CD = AD . CE\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Hai góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau

+Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn
+Tam giác đồng dạng

Lời giải chi tiết

a) Ta có\(\widehat {AEC} = \widehat {ABC}\) ( góc nội tiếp cùng chắn cung AC) và\(\widehat {AEB} = \widehat {ACB}\) ( góc nội tiếp cùng chắn cung AB) mà \(\widehat {ABC} > \widehat {ACB}\) ( vì \(AB < AC\))

Do đó \(\widehat {AEC} > \widehat {AEB}\).

b) Xét ∆ABD và ∆CED có :

+) \(\widehat {ABD} > \widehat {DEC}\) (cmt)

+) \(\widehat {BAE} = \widehat {BCE}\) ( góc nội tiếp cùng chắn cung BE)

Vậy ∆ABD đồng dạng với ∆CED (g.g) 

\(\Rightarrow \dfrac{{AB}}{ {CE}} = \dfrac{{AD} }{{CD}}\) 

\(\Rightarrow AB. CD = AD . CE\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close